Корда

Код

Описание

Цена

Снимка

       

CP10110

CP10115

CP10120

CP10125

CP10130

Найлонова корда с кука 100 см.

Найлонова корда с кука 150 см.

Найлонова корда с кука 200 см.

Найлонова корда с кука 250 см.

Найлонова корда с кука 300 см.

5.30 лв.

5.80 лв.

6.50 лв.

6.80 лв.

7.80 лв.

SC10110

SC10115

SC10120

SC10125

SC10130

Телена корда с кука 100 см.

Телена корда с кука 150 см.

Телена корда с кука 200 см.

Телена корда с кука 250 см.

Телена корда с кука 300 см.

9.90 лв.

11.20 лв.

12.10 лв.

12.30 лв.

14.10 лв.

PL10110

PL10115

PL10120

PL10125

PL10130

Найлонова корда с примка 100 см.

Найлонова корда с примка 150 см.

Найлонова корда с примка 200 см.

Найлонова корда с примка 250 см.

Найлонова корда с примка 300 см.

2.30 лв.

2.50 лв.

3.10 лв.

3.50 лв.

3.80 лв.

SL10110

SL10115

SL10120

SL10125

SL10130

Телена корда с примка 100 см.

Телена корда с примка 150 см.

Телена корда с примка 200 см.

Телена корда с примка 250 см.

Телена корда с примка 300 см.

5.10 лв.

5.40 лв.

6.50 лв.

7.40 лв.

9.10 лв.

PH10110

PH10115

PH10120

PH10125

PH10130

Найлонова корда с диск 100 см.

Найлонова корда с диск 150 см.

Найлонова корда с диск 200 см.

Найлонова корда с диск 250 см.

Найлонова корда с диск 300 см.

Изброените корди са подходящи за лайстна J-rail, към тях е необходимо да закупите и цилиндър

2,50 лв.

2,60 лв.

3,40 лв.

3,80 лв.

4,10 лв.

 

3,10 лв.

 

SH10110

SH10115

SH10120

SH10125

SH10130

Телена корда  с диск 100 см.

Телена корда с диск  150 см.

Телена корда с диск 200 см.

Телена корда с диск 250 см.

Телена корда  с диск 300 см.

Изброените корди са подходящи само за лайстна J-rail, към тях е необходимо да закупите и цилиндър, който ги свързва с лайстната.

4,20 лв.

5,20 лв.

6,20 лв.

7,10 лв.

7,80 лв.

 

 

2,60 лв.